Over ons

OudersAlert is opgericht door en voor ouders.

Ieder kind is van waarde en mag er zijn zoals hij of zij is.

Als ouders hebben wij het beste voor met onze kinderen. Wij beminnen en koesteren onze kinderen en staan dag en nacht voor ze klaar. In het gezin vinden zij geborgenheid, intimiteit en liefde en weten zij: "Ik ben van waarde en ik mag er zijn zoals ik ben". Zij zijn immers onze kinderen en de bekroning van onze onderlinge liefde.

Als ouders vinden wij het belangrijk dat onze kinderen worden opgevoed op een wijze die recht doet aan het kind en haar omgeving en die ze tegelijk zelfstandig en weerbaar maakt in deze maatschappij.

Seksuele opvoeding

Seksuele voorlichting vinden wij belangrijk, maar is naar onze mening onderdeel van de algemene opvoeding en vorming van onze kinderen waarin zaken als eigenwaarde, vriendschap, relatie, liefde en respect voor de ander centraal horen te staan.

Dit is volgens ons de belangrijkste voorwaarde om tot goede seksuele vorming te komen. De seksuele voorlichting moet daarbij passen bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Dit betekent niet te vroeg, maar ook niet te laat en altijd in de juiste context.

Relaties die gebouwd zijn op wederzijdse en oprechte liefde, komen voort uit een diepere verbondenheid die zegt "Ik heb je lief. Bij jou voel ik mij geliefd en thuis. Ik geef om jou en wil verder met jou.". In de seksualiteit geef je daarbij het kostbaarste wat je kan geven: Jezelf. Zij is kostbaar en het beschermen waard.

Het is in deze liefde en trouw dat onze kinderen zijn geboren en wij hopen dat ook onze kinderen dit geluk en deze liefde in hun leven mogen (gaan) ervaren. Seksuele opvoeding en vorming wordt een stuk makkelijker als deze wordt geplaatst in de liefde en het voorbeeld van de eigen ouders. Seksualiteit is natuurlijk, mooi en heeft een functie, net zoals in de natuur.

De vruchten van deze wijze van opvoeding zijn zelfrespect en een gezond zelfbeeld, bescherming en weerbaarheid, relaties die gericht zijn op elkaars welzijn en waarin het vanzelfsprekend is dat er liefdevol en respectvol met elkaar en anderen wordt omgegaan. Zij leidt tot gezonde relaties die gestoeld zijn op liefde en trouw en waarin eventuele kinderen zich geliefd en gewaardeerd voelen.

Het is de taak en het primair recht van ouders om dit vorm te geven op een wijze die bij hun zelf en hun kinderen past.

Rol SchoolTV en Rutgers WPF

Als ouders hebben wij geen enkel probleem met seksuele voorlichting op school, mits dit objectief en neutraal gebeurt en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van onze kinderen. De overheid en scholen zijn hierin ondersteunend, niet leidend.

Programma's van en/of in samenwerking met Rutgers WPF, zoals dokter Corriesense.info en liefdesplein, drukken hierop een eigen stempel en visie, die naar onze mening niet bijdraagt aan een gezond zelfbeeld en seksuele opvoeding.

Rutgers WPF benadert seksualiteit als een individueel recht, ongeacht seksuele voorkeur, waaraan de onderlinge relatie en liefde ondergeschikt is. Het gaat vooral om het genieten van jezelf, en zodra je er aan toe bent van andermans lichaam, waarbij je vooral 'je eigen wensen en grenzen' moet aangeven. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak je het doet en met wie je het doet, als je het maar veilig doet.

Deze gedachte gaat niet uit van de liefde en het respect voor die ander, maar gaat uit van een egoïstisch denkbeeld. Een relatie is dan niet veel meer dan 'van elkaar genieten' en 'wederzijdse zelfbevrediging'. Het gaat ten koste van de menselijke waardigheid en leidt tot zelfzucht, egoïsme, misbruik, ontrouw, gebroken relaties, SOA's en ongewenste zwangerschappen.

Seksuele voorlichting en opvoeding is daarom zeker gewenst. Het steeds vroeger seksueel bewust maken van kinderen, zoals Rutgers WPF voorstaat, is hiervoor niet de oplossing. Het is de taak en het recht van de ouders om dit naar eigen inzicht en geweten concreet vorm te geven.

Daarbij mag in ogenschouw worden genomen dat Rutgers WPF ook een (commercieel) belang heeft bij 'bestrijding' van SOA's en ongewenste zwangerschappen. Hoe eerder kinderen seksueel actief worden, hoe meer voorlichting er nodig is. Hoe meer SOA's, des te meer advies en voor de ongewenste zwangerschappen kan men terecht in de abortushuizen van Rutgers en CASA (Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus).

Op het forum van www.casa.nl vindt u de verhalen van een aantal tienermeisjes die ongewenst zwanger zijn geraakt.

Klik hier voor meer informatie over Rutgers WPF.