Achtergrond

Rechten van ouders en kind

Ouders hebben het recht (en de plicht) om hun kind te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Zij hebben het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

De overheid respecteert deze eerste verantwoordelijkheid van ouders in de opvoeding en beschermt het kind tegen schadelijke informatie en/of inmenging door derden. Ook scholen dienen deze rechten te respecteren en op passende wijze te ondersteunen.

Dit is geregeld in het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, dat ook door Nederland is ondertekend.

Klik hier voor meer informatie over de rechten van ouders en kind.

Verplichte aandacht voor seksualiteit en diversiteit in het onderwijs

De overheid heeft aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen verplicht gesteld. Hiertoe zijn eind 2012 de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs aangepast.

Kerndoel 38 voor het primair onderwijs is als volgt geformuleerd:
De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Kern is dus het respectvol omgaan met seksualiteit en (seksuele) diversiteit in onze samenleving.

De overheid verplicht scholen om rekening te houden met deze nieuwe bepalingen. Scholen krijgen daarbij de ruimte om zelf te bepalen hoe zij hier invulling aan willen geven, passend bij de eigen identiteit en professionaliteit van de school.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Rutgers WPF

Rutgers WPF heeft zich binnen de politiek hard gemaakt voor wijziging van de kerndoelen.

Rutgers WPF vindt dat iedereen recht op seks heeft, ongeacht seksuele oriëntatie. Zij ondersteunt 'niet-heteroseksuele groepen' vanuit een benadering dat eenieder de individuele vrijheid heeft om zijn seksuele rechten te mogen uitoefenen.

Rutgers WPF is blij met de wijziging van de kerndoelen, maar wat hun betreft gaat deze verplichting nog niet ver genoeg.

Klik hier voor meer informatie over Rutgers WPF.